International ferry traffic

A Stena Line ferry departing from Gothenburg in the south-west of Sweden

International ferry traffic

Ferries connect Sweden to major cities around Europe, including Finland, the UK, Estonia, Norway, Denmark, Latvia and Lithuania.

Fleminggatan

International ferry traffic

OFFICE

null

Fleminggatan 2
3th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

KUNGSHOLMEN

Credits:
Per Pixel Petersson/imagebank.sweden.se

Menu