null

An open city available for everyone

For tourists:
Fleminggatan.se is under construction. In the mean time you can read about Sweden. Thank you for your visit.

null

in Swedish

null

Har du din butik eller ditt företag på Fleminggatan?

Gör som dina grannar, gå med, plantera träd, det kostar bara 20 kr. Klimatkompensera och få ditt diplom från Vi-skogen och din klimatsmarta adress från oss:

Fleminggatan.se/dinbutik

eller /företagsnamn

VILL DU VETA MER?

Skicka ett mail så hamnar du längre fram i kön. Vi ringer dig!

Fleminggatan@StockholmC.se

null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

BUTIKER OCH KONTOR PÅ DROTTNINGGATAN ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

ww.viskogen.se

null

in Swedish

null

VILL DU BLI VÅR NÄSTA GÄSTFOTOGRAF?

LÄS MER OCH ANSÖK HÄR!

ARKIV C är en del av samhällets kollektiva minne. Vi dokumenterar, bevarar och levandegör människans kultur och miljö. Stockholm C och gästfotografer, såväl professionella som amatörer, bevarar innerstaden för framtiden.

Projektet belyser livet på Fleminggatan med fotografin och film som verktyg. Vill du visa dina verk på Fleminggatan.se/dittnamn kontakta: arkivc@stockholmc.se

Se hela listan under Choose area i menyraden.

AN OPEN CITY AVAILABLE FOR EVERYONE

Tel växel: 072 33 45 333
E-post: info@stockholmc.se
STOCKHOLM C AB
Org.Nr 556703-6784

Vi vill medverka till utvecklingen av Stockholm som etablerings- och besöksdestination

Instagram

For more inspiration

null
Menu