Parliament House

The Parliament House, inaugurated in 1905, is the seat of the Parliament of Sweden (Riksdag). It is located on Helgeandsholmen island in the old town district of central Stockholm. The Parliament represents the people of Sweden. The 349 members meet in what is called the Chamber

Parliament House

The 349 members of the Swedish parliament are elected by and represent the people. Elections are held every four years, after which a new government may be formed. The speaker of the parliament proposes a new prime minister, who then appoints the other government ministers.

Fleminggatan

Parliament House

STORE

null

Fleminggatan 2

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

KUNGSHOLMEN

Credits:
Melker Dahlstrand/imagebank.sweden.se

Menu